Drugi dzień tego wydarzenia zaczął się od przywitania funkcjonariuszy Policji i władz uczelni ze studentami. Zebrani w Sali wykładowej słuchacze usłyszeli z ust zastępcy komendanta podziękowania za liczne przybycie oraz zachętę do aktywnego udziału w zorganizowanych zajęciach. Pani naczelnik wprowadziła studentów w szczegóły dzisiejszego wydarzenia, zaznaczając fakt niepowtarzalnej okazji do zapoznania się z tajnikami służby w Policji. Dr Paweł Ramiączek serdecznie witając wszystkich zgromadzonych, wyraził przekonanie, iż po dzisiejszych zajęciach, być może wielu słuchaczy zacznie wiązać przyszłość z mundurem.

Studenci podczas sobotniego przedpołudnia korzystali z możliwości spotkania się z funkcjonariuszami różnych jednostek i wydziałów. W jednej z sal wykładowych mogli rozmawiać z mundurowymi oddziału prewencji, poznali specyfikę codziennej służby oraz sprzęt jakim się posługują. Największą ciekawostką był dron wykorzystywany do dokładnej obserwacji najtrudniejszego terenu. Słuchacze, przemieszczając się do kolejnych pomieszczeń mogli zaspokajać swoją ciekawość z zakresu służby w „drogówce”, ratownictwa medycznego, laboratorium kryminalistycznego, pełnienia służby na zbiornikach wodnych, a także jak wygląda proces rekrutacji przyszłych Policjantów.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia na strzelnicy, gdzie można było zapoznać się z obsługą i budową broni oraz spróbować sił w testach sprawności fizycznej.

Odnotować należy również fakt, iż funkcjonariusze i studenci mogli oddawać krew w mobilnym punkcie jej poboru. Biorącym udział w wydarzeniu podobała się ta kampania, zapoznali się ze szczegółami pasjonującego zawodu oraz mogli zrobić kolejny krok by nieść pomoc – oddając krew.