Prace nad nową częścią ekspozycji zatytułowaną "Wyspiański nieznany" rozpoczną się w poniedziałek i potrwają do 15 stycznia. W tym czasie wystawa w gmachu głównym będzie nadal otwarta dla zwiedzających, choć kilka obiektów zostanie tymczasowo zdjętych lub zmieni miejsce.

Wystawa otwarta w 110. rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego – w zamierzeniu jej twórców - ma ukazać w miarę pełen obraz Wyspiańskiego jako człowieka i osobowości artystycznej.

Kontynuacją i rozwinięciem tej myśli będzie nowy pokaz w sali zatytułowanej +Ars-Apollo+, poświęcony sztuce użytkowej Wyspiańskiego, tym razem nie meblom, tkaninom oraz projektom wykonawczym do tychże, a książce artystycznej. Dziedzinie, w której Wyspiański osiągnął niespotykane mistrzostwo, tworząc równocześnie podwaliny pod współczesną typografię, nie tylko polską

– powiedziała kuratorka wystawy "Wyspiański nieznany" Magdalena Laskowska.

Po raz pierwszy publiczności pokazany zostanie liczący blisko 600 pozycji księgozbiór własny artysty, zakupiony przez Muzeum Narodowe 2 czerwca 1910 roku od wdowy po Wyspiańskim, Teodory Teofili z domu Pytko.

- Zrąb tego księgozbioru stanowi historyczna biblioteka wujostwa Janiny i Kazimierza Stankiewiczów, a drugą pokaźną część tworzą publikacje nabyte przez samego Wyspiańskiego, świadomie budującego własną kolekcję książek. Prawie wszystkie są podpisane na okładce ręką artysty i datowane. Wiele z nich jest zarysowanych notatkami naniesionymi kredkami, w części znajdują się ołówkowe szkice. W innych znajdują się dedykacje współczesnych Wyspiańskiemu poetów i pisarzy, którzy podarowali mu swoje książki – mówiła Magdalena Laskowska.

Będzie można obejrzeć także cały komplet pierwodruków wydań jego dramatów, począwszy od "Legendy" i "Warszawianki" (1898), aż po wydane w roku śmierci Wyspiańskiego: "Skałkę", "Powrót Odysa" i "Sędziów". Nie zabraknie mało dotąd znanych prac artystycznych, w tym rysunków z okresu młodzieńczego.

W związku z pracami nad nowym pokazem większość projektów i realizacji Stanisława Wyspiańskiego z zakresu sztuki użytkowej, prezentowanych dotychczas w sali "Ars-Apollo" zostanie przeniesiona do części "Nie Paryż, tylko Kraków". Znajdą się tam m.in: tron i dwa siedziska z wystawy Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka", model balustrady klatki schodowej Domu Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie oraz wybrane krzesła i fotele z kompletu mebli do mieszkania Zofii i Tadeusza Żeleńskich.

W związku z niedogodnościami, które pojawią się podczas zwiedzania ekspozycji "Wyspiański" muzeum przygotowało dla widzów 20 proc. rabat na książkę "Wyspiański. Na chęciach mi nie braknie…" Łukasza Gawła oraz na katalog towarzyszący wystawie. Dodatkową atrakcją będzie możliwość - za okazaniem biletu wstępu na ekspozycję "Wyspiański" - bezpłatnego zwiedzania wystawy "Kraków. 1900" w Kamienicy Szołayskich.

"Wyspiański. Nieznany" potrwa od 15 stycznia do 28 kwietnia 2019 roku i będzie tworzyć spójną całość z wystawą "Wyspiański".