Aukcja odbyła się w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych (LGW) - to pionierskie w tej skali przedsięwzięcie Lasów Państwowych, którego celem jest zwiększenie ilości dwutlenku węgla pochłanianego przez ekosystemy leśne, a zarazem zmniejszenie emisji tego gazu z obszarów podmokłych.

Leśnicy wskazują, iż lasy to naturalny pochłaniacz CO2 - gazu odpowiedzialnego w istotnej części za efekt cieplarniany. Projekt, w którym jednym z partnerów jest jastrzębska spółka, jest wdrażany eksperymentalnie na powierzchni 12 tys. hektarów w 23 nadleśnictwach w kraju. Przedsięwzięcie ma służyć zwiększeniu obecnej zdolności lasów do pochłaniania dwutlenku węgla.

Leśne Gospodarstwa Węglowe mogą stać się narzędziem w realizacji polityki klimatycznej, nieograniczającej możliwości rozwoju gospodarczego. W aukcji - obok JSW - wzięło udział wiele spółek i instytucji, m.in. KGHM Polska Miedź, Budimex, Energa, PKN Orlen, PGNiG oraz Grupa Lotos. Przychody z licytacji zostaną przez Lasy Państwowe w całości przeznaczone na cele wskazane przez poszczególnych nabywców, finansujące inicjatywy w zakresie ochrony przyrody.

W ramach projektu, w którym uczestniczy JSW, w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Kobiór w rezerwacie przyrody Żubrowisko pojawią się tablice edukacyjne (zarówno kierunkowe, jak i ostrzegawcze), powstanie tunel edukacyjny, a altana parkingowa będzie zaadaptowana na szkołę leśną. Wartość całego projektu przekracza 0,5 mln zł.

Koncepcja Leśnych Gospodarstw Węglowych i przebieg jej wdrażania zostaną zaprezentowane podczas grudniowego szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach, jako polski wkład w przeciwdziałanie zmianom klimatu. Leśnicy szacują, że poprzez m.in. zwiększanie udziału pewnych gatunków drzew, nowe zalesienia, sprzyjanie odnowieniom naturalnym czy działania zapobiegające nadmiernym uszkodzeniom leśnej gleby, LGW w ciągu 30 lat pochłoną dodatkowe milion ton CO2.

Pierwsza w Polsce aukcja poświadczeń dodatkowo pochłoniętych przez lasy Jednostek Dwutlenku Węgla dla przedsiębiorców odbyła się podczas trwających w Poznaniu targów POL-ECO System.

Cały dochód ze sprzedaży JDW Lasy Państwowe przeznaczą na prośrodowiskowe działania wskazane przez nabywców - wśród projektów do wyboru są m.in. wsparcie ochrony gatunkowej bociana czarnego, sokoła wędrownego, budowa lub modernizacja ścieżek edukacyjnych obiektów turystycznych czy stworzenie arboretum krzewów polskich.