W środę w Dowództwie Operacyjnym minister Błaszczak uczestniczył w odprawie kierownictwa ćwiczenia Anakonda 18. Jak podkreślał po spotkaniu szef MON, ćwiczenie Anakonda-18 to ćwiczenie międzynarodowe, w które oprócz żołnierzy Wojska Polskiego będą zaangażowani m.in. żołnierze z USA, Litwy, Łotwy i Estonii oraz wojska stacjonujące w Polsce w ramach eFP. 

Dużą rolę w tych ćwiczeniach odgrywać będzie dowództwo Korpusu ze Szczecina. (…) Jestem przekonany, że certyfikat otrzyma też Dowództwo Dywizji z Elbląga, a w więc Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód

— powiedział szef MON.

Dowódca Operacyjny generał dywizji Tomasz Piotrowski zaznaczył, że ćwiczenie Anakonda 18 daje możliwość integracji struktur dowodzenia wojskowych ze strukturami pozawojskowymi w kwestiach obronności i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. 

Ćwiczenie pk. Anakonda18 będzie największym ćwiczeniem wojskowym w 2018 roku organizowanym przez Polskę. Będzie sprawdzianem m.in. możliwości współdziałania kluczowych organów dowodzenia Sił Zbrojnych RP z sojusznikami.

W ćwiczeniu będą uczestniczyć żołnierze z 10 krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz  struktur dowodzenia i sił NATO. Anakonda 18 ma na celu integrację narodowych, sojuszniczych i koalicyjnych struktur dowodzenia i wojsk w ramach osiągania zdolności do prowadzenia strategicznej operacji obronnej poprzedzonej działaniami przeciw-hybrydowymi.

Na poligonach w Polsce oraz na akwenie Morza Bałtyckiego ćwiczyć będzie około 12 500 żołnierzy, a blisko 5000 żołnierzy po raz pierwszy  w edycji ćwiczenia, w Estonii, Litwie i na Łotwie.

W ćwiczeniu uczestniczą elementy struktury dowodzenia NATO: Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych NATO Brunssum (JFC BS), Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni (WKP-W) oraz Sojusznicze Dowództwo Wojsk Lądowych (LANDCOM) realizujące zamierzenia wynikające z programu oceny gotowości sił. 
 
Część główna ćwiczenia obejmie trzy etapy: I – ćwiczenie studyjne (TableTop Exercise - TTX) w dniach 17-19 października, w ramach którego wypracowano (dokonano przeglądu) procedury przekazania dowodzenia operacją pomiędzy stroną narodową a Sojuszem, etap II - ćwiczenie z wojskami w dniach 7-16 listopada 2018 roku (LIVEX) oraz etap III - ćwiczenie dowódczo-sztabowe w dniach 26 listopada - 6 grudnia 2018 roku (CPX).