Umowę gwarantującą przekazanie środków na realizację przedsięwzięcia podpisali w środę przedstawiciele Centrum Handlowo-Usługowego Manhattan i władze województwa. Pieniądze na realizację przedsięwzięcia będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Elektrownia fotowoltaiczna, która powstanie w Centrum będzie miała moc nominalną 309,92 kWp. Przedstawiciele spółki podkreślają, że energia wytworzona przez panele fotowoltaiczne od kwietnia do października zabezpieczy w całości potrzeby spółki. Wartość inwestycji to blisko 4 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej z wybudowanej instalacji wyniesie 273,81 megawatogodzin na rok. Zakończenie budowy elektrowni fotowoltaicznej zaplanowano na czerwiec 2019 r.

Przyznane dofinansowanie to efekt rozstrzygniętego pod koniec lutego br. przez zarząd województwa konkursu dot. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł związanych z gospodarką niskoemisyjną.

Zachodniopomorski urząd marszałkowski dofinansuje ponad 100 inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę i modernizację jednostek wytwarzających energię elektryczną i cieplną z odnawialnych źródeł energii, w tym opartych na biomasę, biogaz i energię słoneczną. Po wsparcie sięgnęły m.in. samorządy lokalne, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej czy parafie.