Cmentarze przy ulicach: Ściegiennego i Spokojnej

Ulicami jednokierunkowymi będą:

- ul. Sołtysiaka „Barabasza” na odcinku od ul. Ściegiennego do al. Legionów;

- ul. Kwasa na odcinku od ul. Mahometańskiej do ul. Sołtysiaka „Barabasza”;

- ul. Spokojna na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Langiewicza;

- ul. Langiewicza na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda;

- ul. Zgoda na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda

- ul. Mała Zgoda na odcinku od ul. Zgoda do ul. Ściegiennego,

- ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Sołtysiaka Barabasza do ul. Husarskiej.

Natomiast na ul. Ściegiennego od ul. Krakowskiej do ul. Sołtysiaka „Barabasza” będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy.

Cmentarz w Cedzynie

Wzorem lat ubiegłych, utwardzone pobocze za ulicą Wikaryjską (jadąc od centrum) zostanie wykorzystane jako pas ruchu dla pojazdów skręcających w prawo, w ulicę Cmentarną, natomiast pas środkowy będzie przeznaczony tylko dla pojazdów jadących na wprost. O zmianach w organizacji ruchu informowały będą odpowiednie znaki: oznakowanie pionowe (znaki F-10) i oznakowanie poziome (naklejane strzałki na jezdni );

- przystanek MPK przeniesiony zostanie za skrzyżowanie drogi gminnej (dawna DK 74) za skrzyżowanie z ul. Cmentarną , będą z niego korzystać autobusy jadące w kierunku Cedzyny;

- linie specjalne MPK uruchomione na czas Wszystkich Świętych dojeżdżające do cmentarza będą wjeżdżać w ul. Cmentarną;

- na ulicy Cmentarnej obowiązywały będą zakazy zatrzymywania się pojazdów po obydwu stronach;

- na drodze gminnej za skrzyżowaniem z ulicą Wikaryjską do ulicy Warzywnej wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się pojazdów po obu stronach;

- na drodze gminnej ( dawnej DK 74) zostaną ustawione zakazy skrętu w ul. Warzywną znak ten nie będzie dotyczył mieszkańców i służb miejskich;

- na ul. Cmentarnej bezpośredni wjazd pod bramę Cmentarza będzie możliwy jedynie dla komunikacji zbiorowej, zaopatrzenia i osób dojeżdżających do miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych;

- dla zapewnienia sprawnej organizacji ruchu na przy cmentarnym parkingu funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej będą nadzorowali ruch pojazdów

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zwraca się z apelem do kierujących, aby w miarę możliwości jako drogę dojazdową do cmentarza wybierali ulicę Sandomierską, a nie drogę S74.


W przypadku zaistnienia konieczności, na wniosek Policji czas trwania zmienionej organizacji ruchu może ulec skróceniu lub wydłużeniu.

W przypadku dużych utrudnień w ruchu Policja wprowadzi ruch na buspasach na ul. Cmentarnej ( jezdnia wschodnia – wyjazd z cmentarza).