W trakcie ćwiczenia główny wysiłek ukierunkowany jest na doskonalenie praktycznych umiejętności żołnierzy w zakresie wsparcia inżynieryjnego, procedur oczyszczania dróg (Route Clearance), bezpiecznego rozbrajania i unieszkodliwiania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, w tym improwizowanych urządzeń wybuchowych w terenie zurbanizowanym, przy wykorzystaniu zaawansowanych technik niszczenia, a także wspólnego działania w rejonie ćwiczeń przez państwa członkowskie NATO - informuje oficjalny portal 1. Pułku Saperów.

Siły główne ćwiczących to 38 żołnierzy z 7 jednostek wojskowych. 1.Pułk Saperów na ćwiczenie skierował 6 żołnierzy z Grupy EOD batalionu wsparcia inżynieryjnego - czytamy.

Manewry zakończą się 29 października.