Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski dzisiaj we Wrocławiu poinformował, że pilotaż obejmie najczęściej występujące nowotwory – piersi, płuca, jajnika, jelita grubego i gruczołu krokowego.

Są ogromne problemy w polskiej onkologii, przede wszystkim związane z fragmentyzacją procesów leczenia, z jego ogromnym rozproszeniem. Działa 2,6 tys. jednostek chirurgii onkologicznej. Są jednostki, które wykonują po pięć, dziesięć zabiegów rocznie. Nie gwarantuje to wysokiej jakości

– mówił Gadomski.

Dodał, że celem pilotażu jest m.in. centralizacja chirurgii onkologicznej oraz decentralizacja leczenia chemioterapią i radioterapią.

Fundamentalnym założeniem pilotażu jest opieka skoordynowana. Chodzi o objęcie całościowym nadzorem procesu terapeutycznego i o wsparcie ośrodków o niższym szczeblu referencyjności przez ośrodki wysokospecjalistyczne

– powiedział wiceminister.

Na Dolnym Śląsku ośrodkiem koordynującym zostanie Dolnośląskie Centrum Onkologii, a w pilotażu będzie uczestniczyć 12 placówek, w tym m.in. szpitale specjalistyczne i wojewódzkie oraz kliniki akademickie we wszystkim miastach regionu.

Dyrektor DCO Adam Maciejczyk podkreślił, że przede wszystkim chodzi o przyśpieszenie i lepsze skoordynowanie terapii.

Pacjenci będą mieli do dyspozycji call center, przez które rozpocznie się opieka nad nimi. Przede wszystkim specjalny koordynator danego pacjenta wytyczy mu ścieżkę leczenia w ramach możliwości i potrzeb dla danego przypadku. Właśnie takie jednostkowe określenie tej ścieżki jest kluczowe w tym pomyśle koordynacji leczenia

– powiedział Maciejczyk.

Pilotaż potrwa w dwóch województwach – dolnośląskim i świętokrzyskim – do maja 2020 r. Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło na ten cel 48 mln zł. W pierwszym kwartale 2019 r. planowane jest rozszerzenie pilotażu o dwa kolejne województwa.

Koncepcję organizacji i funkcjonowania krajowej sieci onkologicznej opracował zespół ekspertów powołany przez resort zdrowia. Po przeprowadzonym pilotażu planowane jest też opracowanie narodowej strategii onkologicznej.