W dzisiejszym komunikacie GUS podał, że w 2018 r. odsetek osób korzystających z internetu wyniósł 77,5 proc., to oznacza wzrost o 1,6 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Natomiast regularnie, co najmniej raz w tygodniu, korzystających z sieci jest już 74,8 proc., czyli o 2,1 pkt. proc. więcej niż w 2017 r.

Jak napisano, w tym roku 82,7 proc. gospodarstw - z co najmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata - miało przynajmniej jeden komputer. Dodano, że wskaźnik ten systematycznie rośnie i w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł o 0,9 pkt. proc., a wobec 2015 r. – o 4,8 pkt. proc.

Dostęp do internetu miało natomiast 84,2 proc. gospodarstw domowych. Odsetek ten był wyższy o 2,3 pkt. proc. niż w roku poprzednim, i o 8,4 pkt. proc. w stosunku do 2015 r. W skali roku udział gospodarstw domowych korzystających z internetu - poprzez szerokopasmowe łącze - zwiększył się o 1,7 pkt. proc. " "Dostęp do Internetu częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich" - czytamy w komunikacie.

Jeśli chodzi zaś o odsetek przedsiębiorstw z dostępem do szerokopasmowego internetu, to wyniósł 95 proc., a posiadających internet mobilny – 67,6 proc.

Dodano, w tym roku udział podmiotów z dostępem do internetu wyniósł 95,6 proc., przy czym najwyższy był w przedsiębiorstwach dużych - 99,6 proc. Szerokopasmowe łącze stałe miało 87 proc. firm, mobilne zaś 67,6 proc."

Z danych Urzędy wynika, że w 2018 r. z płatnych usług chmury obliczeniowej korzystało 11,5 proc. przedsiębiorstw, czyli o 1,5 pkt. proc. więcej niż w roku ubiegłym. Spośród usług oferowanych w chmurze obliczeniowej najczęściej kupowano te, które związane były z udostępnianiem e-poczty (7,7 proc. przedsiębiorstw).

"W 2017 r. odsetek firm składających zamówienia przez Internet wyniósł 33,6 proc. Zdecydowana większość przedsiębiorstw wykorzystywała w tym celu stronę internetową lub aplikacje mobilne (33 proc.), natomiast w mniejszym stopniu – wiadomości typu EDI (6,2 proc.)" - czytamy.

W 2017 r. zamówienia na produkty drogą elektroniczną otrzymywało 12,1 proc. przedsiębiorstw, przy czym 9,4 proc. dokonywało sprzedaży poprzez własną stronę internetową lub aplikację mobilną. Natomiast 6,4 proc. – za pośrednictwem zewnętrznych internetowych platform handlowych" - podał GUS.

W kontekście dostępu do elektronicznej administracji publicznej, GUS podał, że w 2017 r. prawie dwie trzecie firm obsługiwało procedury administracyjne wyłącznie drogą elektroniczną, bez dokumentów papierowych. Korzystanie z e-administracji samodzielnie deklarowało 71,3 proc. przedsiębiorstw, a za pośrednictwem innego podmiotu (np. biura rachunkowego) – 46 proc.

W komunikacie podkreślono, że przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z mediów społecznościowych w swojej działalności. Stosują je przede wszystkim w celach marketingowych, a także do współpracy z klientami lub partnerami biznesowymi. "Odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących media społecznościowe systematycznie rośnie. W 2013 r., kiedy to po raz pierwszy zebrano informacje na ten temat, wskaźnik osiągnął wartość 19,1 proc. i w przeciągu pięciu lat wzrósł o 11,2 p. proc. Ponad 60 proc. przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 osób i więcej) wykorzystywało przynajmniej jeden z rodzajów mediów społecznościowych" - napisał Urząd.