Do akcji czytania psalmu 33 włączył się Tadeusz Antoniak –  koordynator Klubów „Gazety Polskiej” w USA. Towarzyszy mu jego żona, Aneta.

Psalm 33 – według lekcjonarza – śpiewany jest w 29. niedzielę zwykłą roku B, a taka wypada już dzisiaj – 21 października.

Psalm 33 "Bóg zbawcą świata"  to podniosła pieśń uwielbienia dla Stwórcy, której autorstwo jest anonimowe, choć często przypisywane w tradycji Dawidowi.