II Międzynarodowy Kongres Ruchu "Europa Christi", który w tym roku przebiega pod hasłem: "Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II", odbywa się w dniach 14-22 października w Częstochowie, Warszawie, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi i Krakowie.

Podczas sobotniej sesji kongresu, która odbyła się na UKSW w Warszawie, uczestnicy wystosowali apel do władz państwowych i samorządowych oraz instytucji międzynarodowych i kościelnych o "zwiększenie troski o podmiotowość rodziny".

Jak czytamy w komunikacie, autorzy apelu podkreślili, że rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczną.

- Jej fundamentem jest zaś małżeństwo traktowane jako dobrowolny związek kobiety i mężczyzny. Rodzina jest też naturalnym i niezastąpionym środowiskiem właściwego rozwoju dziecka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości

 - napisali sygnatariusze apelu.

Zdaniem autorów rodzina powinna być chroniona prawem w wymiarze krajowym i międzynarodowym, a inspirację do wszelkich działań w tym zakresie powinna stanowić Karta Praw Rodziny ogłoszona przez Stolicę Apostolską 22 października 1983 r. Ponadto - jak zaznaczyli - organizacje społeczne powinny dbać o podmiotowość rodziny m.in. poprzez "tworzenie warunków do właściwego jej funkcjonowania i wszechstronnego rozwoju rodziny, a także poprzez piętnowanie działań stanowiących zagrożenie dla rodziny szczególnie w sferze prawnej, ekonomicznej, społecznej i moralnej".

Na zakończenie spotkania głos zabrał moderator Ruchu "Europa Christi" ks. Ireneusz Skubiś, który zaapelował do parlamentu o natychmiastowe przyjęcie społecznej ustawy chroniącej życie od początku do naturalnej śmierci. "Będzie to przywrócenie ładu Bożego" - ocenił.

"Europa Christi" to ruch powstały w marcu 2017 r. z inicjatywy ks. infułata Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego tygodnika katolickiego "Niedziela". Jego głównym celem jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie. Pierwszy Kongres Ruchu "Europa Christi" odbył się od 19 do 23 października 2017 r. w Częstochowie, Łodzi i Warszawie.