Dla naszych Czytelników psalm 33 "Bóg zbawcą świata" przeczytał aktor i reżyser Redbad Klynstra-Komarnicki.

Redbad Klynstra-Komarnicki jest znanym i cenionym aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym oraz reżyserem. Przez lata związany był m.in. z Teatrem Studio oraz Teatrem Rozmaitości w Warszawie. Jest również dyrektorem artystycznym warszawskiego festiwalu wielkopostnego Nowe Epifanie/Gorzkie Żale.

Psalm 33 "Bóg zbawcą świata" uznawany jest za hymn sławiący wszechmoc i Opatrzność Bożą. Według lekcjonarza, czyli księgi liturgicznej, zawierającej czytania i psalmy na poszczególne dni roku liturgicznego, śpiew psalmu 33 odbywa się w 29 niedzielę zwykłą roku B.

W jaki sposób wiemy, że rok 2018 jest rokiem B? Wynika to z metody wyznaczania cyklu trzyletniego - A, B i C. Rok A mamy wówczas, gdy liczba będąca numerem roku podzielona przez 3, da resztę 1 - takim rokiem był rok 2017. Rok B mamy wtedy, gdy przy dzieleniu przez trzy pozostaje reszta 2 - tak jak w bieżącym roku. Rok C to taki rok, którego numer jako liczba dzieli się bez reszty przez 3.