Jak informuje Kowancka, w naborze na innowacje do wykorzystania na nowatorskie pomysły jest 15 mln 350 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie można składać do OCRG od 22 do 29 listopada. Minimalna kwota dotacji, o którą może się starać firma, to 300 tys. zł, maksymalna – 1,5 mln zł. Wsparcie to będzie można wykorzystać na budowę, rozbudowę czy zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego firmy, finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów, takich jak badania naukowe i przemysłowe, prace rozwojowe, w tym etap prac demonstracyjnych, linie pilotażowe, a nawet pierwszą produkcję. Dotacje mogą też być wykorzystane przez małe i średnie firmy na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych wynikających z realizacji projektu.

W puli ogłoszonego właśnie naboru na infrastrukturę usług społecznych, w tym przypadku budowę czy doposażanie żłobków, jest 5 mln zł. Wnioski o dofinansowanie, także do OCRG, składać można od 13 do 20 listopada. Jeden przedsiębiorca może dostać dofinansowanie w wysokości od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Mogą z niego skorzystać mikro, małe i średnie firmy z opolskiego. Pieniądze mogą być wykorzystane np. na budowę, rozbudowę, przebudowę czy wyposażenie obiektów, które posłużą opiece nad dziećmi do lat 3, czyli np. na powstawanie oddziałów żłobkowych, żłobków (w tym przyzakładowych), klubów dziecięcych czy miejsc tzw. alternatywnej opieki nad dziećmi do lat 6.

Nabór na innowacje planujemy rozstrzygnąć najpóźniej do maja przyszłego roku, a na infrastrukturę usług społecznych, czyli tworzenie czy doposażanie żłobków, do kwietnia 2019. Ale oczywiście będziemy się starać, by wnioski te ocenić szybciej

– zapowiada dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

OCRG planuje organizację spotkań informacyjnych, które odbędą się w miejscowościach całego regionu do połowy listopada tego roku. W ramach poprzednich naborów na innowacje do dofinansowania wybranych zostało 57 projektów. Przyznana kwota wsparcia wszystkich tych projektów to prawie 170 mln zł. W ramach realizowanych za te pieniądze projektów powstały lub powstają np. nowatorski w skali świata wysięgnik do kamer przeznaczony do stabilizowania obrazu podczas kręcenia scen pościgu, projekt badawczy, który ma służyć wyeliminowaniu konieczności stosowania antybiotyków w hodowli drobiu i zastąpieniu ich przebadanymi i wyselekcjonowanymi ekstraktami ziołowymi czy projekty, które służą zmniejszeniu wagi samochodów, np. dzięki zastosowaniu do produkcji poszczególnych ich elementów lżejszych, ale równie wytrzymałych, stopów metali.