Trudnego zadania zilustrowania tego, co „niewyobrażalne”, przeżyć, które nawet na tle historii II wojny światowej są szczególnie dramatyczne podjęło się siedmiu twórców o odmiennych wrażliwościach i odwołujących się do różnych stylistyk i technik ilustrowania: Agata Lędźwa, Jacek Frąś, Jacek Michalski, Mateusz Rakowicz, Paweł Janczarek, Sylwia Restecka i Przemysław Truściński. Przedstawione w książce relacje pochodzą z bazy ZapisyTerroru.pl – jednego z największych zbiorów świadectw ludności cywilnej z czasów II wojny światowej.