Prokurator generalny wniósł do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących sądownictwa. Chodzi o ocenę konstytucyjności treści normatywnych zawartych w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii, który dotyczy procedury pytań prejudycjalnych. Jest to rozszerzenie poprzedniego jego wniosku do Trybunału z sierpnia br. Wówczas Ziobro skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy na początku sierpnia br. zawiesił niektóre zapisy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Jak poinformował rzecznik prasowy Trybunału Konstytucyjnego, sprawa jest obecnie na etapie postępowania merytorycznego i jak na razie nie został wyznaczony termin rozpoznania przez Trybunał wniosku prokuratora generalnego.

Prezes Julia Przyłębska zapytana została, czy w związku z rozszerzeniem wniosku przez prokuratora generalnego niniejszy wniosek - jak utrzymuje to część opinii pojawiających się w obiegu medialnym - odnosi się w praktyce kwestii do członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz czy do Trybunału Konstytucyjnego trafiły wnioski kwestionujące to członkostwo.

"Do Trybunału Konstytucyjnego nie wpłynął żaden wniosek, który w jakikolwiek sposób kwestionowałby członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Takiej sprawy nie ma i nie było w Trybunale Konstytucyjnym. Sprawa, którą obecnie rozpoznaje Trybunał dotyczy zakresu regulacji prawa unijnego w kontekście polskiego wymiaru sprawiedliwości. Na pytania związane ze zgodnością prawa unijnego z konstytucjami wielu państw UE odpowiadały już Trybunały tych państw"

- odpowiedziała.

W oświadczeniu, jakie opublikowane zostało w środę, prokurator generalny podkreślił, że istotą jego najnowszego wniosku "jest zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny kompetencji polskich sądów do występowania z pytaniami prejudycjalnymi w sprawach, które nie są objęte regulacją prawa europejskiego".

W sprawie wniosku prokuratora generalnego wielokrotnie wypowiadali się przedstawiciele opozycji. Zdaniem m.in. szefowej klubu Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pihowicz oraz posłów Platformy Obywatelskiej: Rafała Trzaskowskiego i Borysa Budki wniosek zmierza do "podważenia naszego członkostwa w Unii Europejskiej" lub wprost do "wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej".