Ponadto w ramach tego konkursu w samym Otyniu zostaną pokryte koszty opłat za pobyt w żłobkach 60 dzieci przez dwa lata

– powiedział wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.

W piątek zostały ogłoszone wyniki konkursu. Złożono do niego 24 projekty. 13 z nich uzyskało dofinansowanie.

Nowe miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych, zarówno w prowadzonych przez gminy jak i niepublicznych, powstaną m.in. Zielonej Górze (64 miejsca), Krośnie Odrzańskim (68) czy Międzyrzeczu i Otyniu (po 60 miejsc).

Dofinansowanie pochodzi z puli środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) ujętego w RPO Lubuskie 2020 w ramach konkursu pn. "Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy". Jego celem była pomoc rodzicom małych dzieci w powrocie do życia zawodowego lub utrzymaniu zatrudnienia.

Projekty mogły składać samorządy, żłobki i kluby dziecięce publiczne i prywatne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy czy podmioty tzw. ekonomii społecznej.

Urząd Marszałkowski poinformował, że w kwietniu 2019 r. przewidziany jest kolejny nabór w ramach tego konkursu.