Kantar Public w badaniu zapytał Polaków, na kogo zagłosowaliby, gdyby w najbliższych wyborach do Sejmu partia Prawa i Sprawiedliwości wystartowała jako Zjednoczona Prawica - w koalicji z partiami: Porozumienie i Solidarna Polska, natomiast Platforma Obywatelska, jako Koalicja Obywatelska wraz z partią Nowoczesna.

Wśród osób, które zadeklarowały gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, najliczniejszy odsetek Polaków (31 proc.) swój głos oddałby na Zjednoczoną Prawicę. Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 24 proc. badanych.

Na trzecim miejscu, z poparciem po 8 proc. znalazłyby się partie: Kukiz’15 oraz PSL, a w następnej kolejności SLD z 7 proc. rezultatem.

Na Partię Razem oraz na Wolność chciało głosować po 2 proc.; na "inną partię" - 1 proc. 17 proc. nie miało zdania.

Badanie przeprowadzono 12-17 października 2018 roku, na próbie ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie 1037 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.