Po odczytaniu rozkazu do zawodów i przemówieniu dowódcy zgrupowania rozpoczęły się zawody w następujących grupach SpW: przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich i artyleryjsko-rakietowych, przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych, stacji radiolokacyjnych i wozów dowodzenia — informuje oficjalny portal 16. DZ.

Zawody użyteczno-bojowe drużyn / obsług / załóg / działonu realizowane są w oparciu o wytyczne przełożonych, programy szkolenia, normy szkoleniowe oraz regulamin zawodów użyteczno-bojowych. Istotą zawodów jest wyłonienie najlepiej i najbardziej wszechstronnie wyszkolonych obsług oraz najlepszego dowódcy obsługi na szczeblu zgrupowania poligonowego WOPL na CPSP w 2018 r. — czytamy.