Głównym założeniem szkolenia w Puławach była awaria zbiornika w zakładach Azotowych skutkująca wyciekiem 800 ton amoniaku. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń, skutkowało to powstaniem toksycznej chmury, która z wiatrem przemieszczała się w kierunku okolicznych miejscowości.

W ramach ćwiczeń wszystkie uczestniczące służby musiały skoordynować swoje działania. Komendant Powiatowy Policji w Puławach ogłosił alarm dla całego stanu jednostki KPP Puławy, powiadomiono Szpital Miejski w Puławach o zaistniałym zagrożeniu, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Puławach, Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Puławach oraz powiadomiono dyżurnego KWP w Lublinie.

Powołany sztab kierował działaniami służb. Straż pożarna zajęła się neutralizacją zagrożenia, natomiast policjanci zabezpieczyli teren, drogi dojazdowe oraz informowali o mieszkańców o zagrożeniach i uczestniczyli podczas ich ewakuacji.

Ćwiczenia w Puławach to część ogólnopolskich ćwiczeń Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pod kryptonimem „PATROL-18”. Głównym celem ćwiczenia jest doskonalenie funkcjonowania wybranych elementów wchodzących w skład KSWSiA podczas działania w warunkach zagrożenia skażeniami i skażeń.


Łącznie w ćwiczeniach „PATROL-18” uczestniczy około 3000 żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego. W sumie w ćwiczenia zaangażowanych jest 250 podmiotów, w tym z resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska, gospodarki morskiej, rolnictwa, finansów, a także 16 wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego.