W trakcie prac ujawniono szczątki ludzkie, przy których znaleziono wojskowe guziki oraz ryngraf. Przypominamy, że w tym miejscu poszukiwane są szczątki osób skazanych na karę śmierci w procesie pokazowym przeciwko członkom Okręgu Pomorskiego WiN. Wyroki wykonano w więzieniu karno-śledczym WUBP w Bydgoszczy w listopadzie 1946 r. W 1946 r. stracono w Bydgoszczy na mocy wyroków sądowych 26 żołnierzy podziemia niepodległościowego.

W wyniku wcześniej prowadzonych prac przez BPiI IPN w Bydgoszczy odnaleziono i zidentyfikowano szczątki Ludwika Augustyniaka ps. „Cygan”, Floriana Dutkiewicza ps. „Jawor” oraz Tadeusza Ośko vel Wojciecha Kossowskiego ps. „Sęp”.