Żołnierze uczestniczą w zajęciach zgodnie z programem szkolenia podstawowego. Szczególnie wiele czasu poświęcają na następujące przedmioty: szkolenie strzeleckie, taktykę, regulaminy, inżynieryjno-saperskiego czy też wychowanie fizyczne. Wiele czasu spędzają szkoląc się na strzelnicy, placu ćwiczeń taktycznych, placu musztry czy też hali sportowej - czytamy na portalu CSŁiI.

Szczególnie ciekawe i urozmaicone są zajęcia z taktyki z użyciem pozoracji pola walki, gdzie elewi mogą wykonywać strzelanie amunicją „ślepą”, występując jako drużyna pozoracji pola walki, odpierać atak dywersantów, czy też atak lotnictwa przeciwnika - podaje zegrzyńskie Centrum.

Elewi mają za sobą ponad dwa tygodnie szkolenia, a już niedługo przed nimi przysięga wojskowa, którą złożą 20 października br. na sztandar zegrzyńskiego ośrodka szkolenia.