Uczestnicy ćwiczenia, wykorzystując sytuację stworzoną w scenariuszu, poprzez realizację procesu dowodzenia oraz kierowanie bieżącymi działaniami, rozwiązywali problemy dowodzenia i kontroli w planowaniu operacji wsparcia pokoju, pomocy humanitarnej oraz reagowania kryzysowego. - Zgodnie ze scenariuszem, siły koalicji postawiły przed LITPOLUKRBRIG zadanie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie fikcyjnego państwa Latgalii, będącego ofiarą asymetrycznego konfliktu ze strony sąsiadującego państwa Torrike. Sztab LITPOLUKRBRIG został wsparty przedstawicielami Armii Turcji i Rumunii, z podległymi batalionami litewskich Ułanów, podhalańczyków z 21 BSP, ukraińskich sił desantowo-szturmowych oraz żołnierzy Gruzji i Czarnogóry. W ramach scenariusza rozpoznanie meldowało o odbywającym się ćwiczeniu z udziałem wojsk Torrike na poziomie dywizji, zagrażającym Latgalii. W odpowiedzi, LITPOLUKRBRIG przeprowadziło pokaz siły wzdłuż granicy Latgalia-Torrike, w celu utrzymania i rozszerzenia kontroli nad nią - powiedział pułkownik Michał Małyska, szef sztabu LITPOLUKRBRIG, cytowany przez oficjalny portal wielonarodowej brygady. 

W trakcie ćwiczenia, połączone dowództwo batalionów Gruzji i Czarnogóry, podhalańczyków z 21. BSP oraz litewskich Ułanów zaplanowało wzmocnienie punktów granicznych i ustanowiło sieć punktów obronnych. W tym samym czasie siły ukraińskie zapewniły wsparcie żołnierzom w pobliskim mieście. Wszystkie decyzje sztabu miały charakter symulacji wykorzystującej zaawansowane oprogramowanie komputerowe JCATS. Umożliwia ono sztabowi dowództwa szkolenie bez fizycznego użycia wojska. Wszystkie siły, sprzęt, zapasy, pojazdy oraz broń i amunicja są odtworzone w systemie. JCATS ujawnia mocne i słabe punkty planowanych operacji oraz przedstawia perspektywę możliwych strat osobowych i sprzętowych - czytamy na portalu.

Maple Arch-18 było 11-dniowym, cyklicznym, odbywającym się każdego roku wielonarodowym ćwiczeniem, w którym uczestniczyły Litwa, Polska, Ukraina, Gruzja, Czarnogóra, Rumunia i Turcja przy wsparciu doradców z armii kanadyjskiej. Macedonia zaś uczestniczyła jako obserwator.