Na początku października Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą zmiany w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, tzw. mały SKiD. Nowelizacja ustaw o powszechnym obowiązku obrony i o urzędzie ministra obrony czyni szefa Sztabu Generalnego WP najwyższym dowódcą, któremu podlegają dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych, podporządkowuje Wojska Obrony Terytorialnej bezpośrednio ministrowi.

Przygotowana przez BBN i MON nowelizacja nie nakreśla ostatecznej wersji systemu dowódczego. Docelowo mają zostać przywrócone odrębne dowództwa rodzajów sił zbrojnych. W uzasadnieniu zapowiedziano stopniową reformę SKiD i rozłożone w czasie przywracanie dowództw poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, aby nie zakłócać bieżącego funkcjonowania wojska.

Odtworzenie dowództw wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki i wojsk specjalnych było jedną z pierwszych zapowiedzi złożonych przez MON pod koniec 2015 r., po objęciu resortu przez Antoniego Macierewicza. Deklarację przeniesienia dowództwa tego rodzaju sił zbrojnych do Gdyni wielokrotnie powtarzali ministrowie Błaszczak, a wcześniej Macierewicz oraz prezydent Andrzej Duda.

Wprowadzona w 2014 r. reforma zmieniła pozycję i rolę szefa Sztabu Generalnego WP, a w miejsce dowództw rodzajów sił zbrojnych wprowadziła dwa dowództwa połączone – generalne i operacyjne. Rodzaje sił zbrojnych od 2014 r. są reprezentowane w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych poprzez inspektoraty.

Szef MON zainauguruje w środę oficjalnie działanie Inspektoratu Marynarki Wojennej, przeniesionemu z Warszawy i podlegającemu Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak podawał portal Defence24, nieoficjalnie Inspektorat zaczął funkcjonować w Gdyni jeszcze we wrześniu.