„Warszawa generalnie potrzebuje budowania mostów, dlatego że musimy łączyć lewy i prawy brzeg Wisły" - oświadczył Jaki podczas dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej w dzielnicy Wawer, przy budowanym Moście Południowym w ciągu drogi ekspresowej S2 - Południowej Obwodnicy Warszawy (POW).

Podkreślił jednocześnie, że „bardzo istotne w tym wszystkim jest to, aby samorząd Warszawy dobrze współpracował z rządem”.

„Bo ta współpraca, dobra współpraca samorządu z rządem gwarantuje, że Warszawa będzie się szybciej rozwijała i że będziemy mogli oglądać tak wspaniałe budowle, które w przyszłości zapewnią dużą większą jakość życia mieszkańców Warszawy”

- mówił kandydat na prezydenta stolicy. Jego zdaniem taka współpraca zagwarantuje, że przez kolejne pięć lat Warszawa będzie miała nowe impulsy rozwojowe.

Jaki przekonywał, że stolica potrzebuje „kolejnych dużych inwestycji infrastrukturalnych”. Wymienił przy tym nowe przeprawy na Wiśle, „dużą obwodnicę” oraz konieczność dokończenia obwodnicy śródmiejskiej.

Towarzyszący politykowi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił, że budowany Most Południowy jest potrzebny całej Polsce. Ocenił przy tym, że postępy na budowie tej przeprawy są „naprawdę wyraźne, (...) widać, że praca wre”.

Kwieciński przyznał, że przepraw „brakuje na południe od Warszawy i na północ”. „Tu Patryku masz zapewnienie, że współpracowaliśmy w rządzie i będziemy dalej współpracować razem przy budowie Warszawy” - zadeklarował minister. „Bo potrzeba nam ambitnych planów, które pozwolą mieszkańcom Warszawy żyć godnie i rozwijać ich aspiracje, ich ambicje" - powiedział. Dodał, że Warszawa była, jest i będzie zawsze miastem ambitnym.