Główne postulaty to: 

  • Znakowanie wysterylizowanych kotów w taki sposób, aby nie dochodziło w przyszłości do ich powtórnej sterylizacji
  • Wyposażenie finansowanych przez miasto domków dla kotów w osłony wejść 
  • Zwiększenie nakładów na sterylizację kotów o 100 tysięcy złotych rocznie
  • Ustawienie w Gdańsku tysiąca śmietników przeznaczonych na psie odchody wraz z wyposażeniem ich w darmowe woreczki do zbierania odchodów.