Naukę w krakowskiej uczelni, której patronem jest Jan Paweł II, rozpoczęło właśnie 715 studentów I roku. Na wszystkich kierunkach i wydziałach studiuje ok. 3 tys. osób.

Wkraczając w rok wielkich wyzwań związanych z Konstytucją dla nauki i wprowadzaniem w życie nowej konstytucji apostolskiej papieża Franciszka +Veritatis gaudium+, patrzymy w przyszłość z nadzieją

- mówił rektor UPJPII ks. prof. Wojciech Zyzak. Dodał, że nie maleje liczba studentów uczelni, a na studiach stacjonarnych jest ich nawet więcej, niż w ubiegłym roku.

Największą popularnością wśród studentów cieszyły się kierunki studiów pierwszego stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, nauki o rodzinie, praca socjalna, historia sztuki, a także archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Rektor przypomniał, że w 2019 r. minie 10 lat od momentu, gdy papież Benedykt XVI, pragnąc uhonorować swojego poprzednika, podniósł Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie do godności Uniwersytetu Papieskiego.

Podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego szef gabinetu politycznego wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina - Piotr Ziółkowski przekazał uczelni symboliczny czek na 17,7 mln zł - taka kwotą uczelnia ma otrzymać w 2019 i 2020 r. na inwestycje.

W wykładzie inauguracyjnym kard. Dziwisz przypomniał, że w tym roku przypada 60-lecie sakry biskupiej ks. Karola Wojtyły i 40-lecie jego wyboru na papieża. - Papieska posługa Kościołowi Jana Pawła II zaowocowała wieloma znaczącymi dziełami - podkreślił kard. Dziwisz.

Wśród tych dzieł wymienił m.in. wpływ Jana Pawła II na rozwój kultu Miłosierdzia Bożego - poprzez encyklikę "Dives in misericordia", beatyfikację i kanonizację św. siostry Faustyny oraz na rozwój kultu maryjnego w Kościele m.in. poprzez dodanie do różańca tajemnic światła.

Kardynał Dziwisz przypomniał też, że Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki po świecie, z czego ośmiokrotnie odwiedził Polskę, oraz 95 pielgrzymek do włoskich diecezji i parafii. "Jan Paweł II traktował pielgrzymki jako okazję do +uczenia się ludzi+" – mówił kardynał. "Przemówienia w czasie pielgrzymek papieskich były zawsze dostosowywane do lokalnych uwarunkowań. Niekiedy papież mówił bardzo ostro, na przykład gdy potępiał udział księży zaangażowanych w teologię wyzwolenia w komunistycznym rządzie Hondurasu, czy sycylijską mafię. Takie mocne słowa słyszeliśmy również w Polsce. Wypływały one jednak wprost z papieskiego serca i były wyrazem jego troski o losy człowieka i obecność Boga w świecie" - dodał.

Przypomniał, że Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą i zainicjował w 1986 r. Światowe Dni Młodzieży, podjął dzieło nowej ewangelizacji oraz działania na rzecz ubogich, nawoływał do przeciwstawiania się kulturze konsumizmu, utylitaryzmu i marnotrawstwa.

Św. Jan Paweł II odegrał ważną rolę w obaleniu systemu komunistycznego w Związku Radzieckim i Europie. Sam wybór krakowskiego kardynała Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku był potężnym wyzwaniem dla komunistycznego systemu. W Polsce ten wybór był prawdziwym wstrząsem. Z jednej strony obudził ogromne nadzieje w narodzie, a z drugiej podminował system polityczny

– mówił kard. Dziwisz. - Często podkreśla się, w różnych publikacjach i wypowiedziach, że dwóch ludzi przyczyniło się w sposób istotny do obalenia komunizmu: papież – Jan Paweł II i prezydent USA – Ronald Reagan. Jan Paweł II zburzył podwaliny ideowe komunizmu, Ronald Reagan zniszczył komunizm ekonomicznie – dodał.

Kardynał podkreślił, że Jan Paweł II jak nikt inny "inspirował ludziach żyjących w bloku komunistycznym do poszukiwania prawdy i wolności" i był orędownikiem pokoju w świecie.