Programy mają wpłynąć na ograniczenie chorób odkleszczowych, podniesienie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród osób pracujących, rehabilitację i pomoc osobom z chorobą nowotworową w powrocie na rynek pracy. Wsparta jest także walka z chorobami cywilizacyjnymi u dorosłych, działania na rzecz mniejszej liczby wad postawy u dzieci.

Wszystkie projekty poprzedziło przygotowanie regionalnych programów zdrowotnych - poinformował odpowiedzialny za ochronę zdrowia członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk. Poszczególne projekty realizują różne podmioty, dużą rolę w ich opracowaniu odegrał Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) - podkreślił Dyjuk.

Łącznie na programy profilaktyki zdrowia w Podlaskiem z UE w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 przeznaczone są 53 mln zł - 42 mln zł na regionalne, pozostałe na programy ogólnopolskie. Ze środków krajowych dochodzi do tej kwoty 5 proc. wkładu własnego - wyjaśnił wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku dr Hubert Ostapowicz. WUP przeprowadzał w większości konkursy na te projekty, bo dotyczą one kwestii związanych z osobami pracującymi w regionie - wyjaśnił Ostapowicz.

W ramach programu - poprawa stanu zdrowia populacji osób pracujących w województwie - przewidziano różne formy edukacji nt. chorób cywilizacyjnych, np. chorób układu krążenia, dla ponad 300 tys. osób w w wieku 25-50 lat. Dr Michalina Krzyżak z UMB mówiła dziennikarzom, że choroby te stanowią główną przyczynę śmierci osób w wieku największej aktywności zawodowej. W ramach projektu np. lekarze będą robić audyty zdrowotne w zakładach pracy, stworzono aplikację do monitoringu zagrożeń, powstanie książka o profilaktyce takich chorób. Wartość projektu to 12 mln zł.

Województwo podlaskie jest regionem, gdzie w badaniach przeprowadzonych w 2013 r. ponad połowa badanych wskazała, że stres jest główną przyczyną zagrożenia w miejscu pracy. W ramach realizowanego programu pracownicy i pracodawcy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu radzenia sobie ze stresem. Ma powstać ośrodek profilaktyki nerwic. Pomoc potrzebujący będą mogli dostać w formie telemedycyny, wiele usług, np. poradnictwo mają być dostępne zdalnie. Wartość projektu to 8,2 mln zł.

Podlaskie to także region, gdzie najwięcej osób w Polsce zapada na choroby roznoszone przez kleszcze. Prof. Sławomir Pancewicz z UMB poinformował, że 160 spośród 282 osób, które w 2017 r. w Polsce zachorowały na odkleszczowe zapalenie mózgu zachorowało właśnie w Podlaskiem. Program profilaktyki przewiduje np. objęcie szczepieniami przeciwko tej chorobie ok. 12 tys. osób z powiatów: hajnowskiego, sejneńskiego i sokólskiego związanych z rolnictwem, łowiectwem, rybactwem - z wyłączeniem leśników. W tych powiatach notuje się bowiem najwięcej zachorowań. Przewidziano także szeroką edukację o innych chorobach odkleszczowych, np. boreliozie, na którą nie ma szczepionki.

Białostockie Centrum Onkologii pomaga osobom, które zachorowały na raka w rehabilitacji zdrowotnej i społecznej, by mogły skuteczniej wracać na rynek pracy. Przewidziano pomoc w różnej formie ok. 4,9 tys. osobom w wieku 20-64 lata. Przewidziano także szkolenia dla psychologów z zakresu psychoonkologii, edukację organizacji pozarządowych, by pomagały w rehabilitacji społecznej.

Rehabilitacja, ćwiczenia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na basenie, fizjoterapia - to niektóre z form pomocy dla dzieci i młodzieży z chorobami kręgosłupa, wadami postawy przewidziane w ramach projektu profilaktyki wad postawy. Dzieci będą też poznawać te zagrożenia i uczyć się im zapobiegać, będą zachęcane do ruchu. Wartość projektu to 8 mln zł.

Wicedyrektor WUP Hubert Ostapowicz ocenił, że projekty są "trudne", bo kierowane do setek tysięcy osób - ogromna jest więc w jego ocenie ich skala - ale też dlatego, że są przewidziane na cztery lata, będą więc długo trwały. Wyjaśnił jednak, że taka jest i powinna być profilaktyka, która wymaga długofalowych działań