Szkolenie zainicjował cykl wykładów, w ramach których poruszano problematykę nowych uwarunkowań w zakresie szkolenia pododdziałów artylerii oraz dokumentów normatywnych opracowywanych w tym zakresie. Major Robert Oleś, który w składzie zespołu autorskiego uczestniczy w pracach nad nową instrukcją Strzelania i Kierowania Ogniem, omówił jej główne założenia i kierunki prac, a także wnioski z prac zespołów autorskich do opracowania innych wydawnictw WRiA — podaje oficjalny portal 23. PA.

W dalszej kolejności mjr Andrzej Szalla, wykładowca zespołu Wojsk Rakietowych i Artylerii Akademii Wojsk Lądowych zapoznał kadrę pułku z działaniem dywizjonu artylerii wyposażonym w 155 mm armatohaubice KRAB oraz kompanii wsparcia wyposażonej w 120 mm moździerz RAK — czytamy.

Szkolenie zakończył trening przekazywania komend artyleryjskich na środkach łączności, przeprowadzony w języku angielskim, podczas którego zadania ogniowe do celów o zróżnicowanych kształtach wykonywano z użyciem siatki GROM — informuje oficjalny portal śląskiego pułku.