Przedstawicielami Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, biorącymi udział w tym przedsięwzięciu, byli Komendant CPdMZ płk Paweł Chabielski oraz szef Wydziału Szkolenia ppłk Marcin Matczak.

Głównym celem konferencji była debata nad problematyką innowacyjnego podejścia do szkolenia personelu, przewidzianego do udziału w misjach pokojowych. Wspomniana innowacyjność nie ograniczała się jedynie do nowinek technicznych wykorzystywanych w szkoleniu, ale przede wszystkim do zwrócenia szczególnej uwagi na obszary do tej pory pomijane lub traktowane marginalnie w procesie przygotowania kontyngentów. Jednym z takich wspomnianych obszarów jest współpraca cywilno-wojskowa, realizowana na każdym szczeblu szkolenia żołnierzy, funkcjonariuszy policji i pracowników cywilnych misji ONZ, NATO, czy UE — podaje oficjalny portal CPdMZ.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem jej przebiegu oraz wyborem nowych władz IAPTC. Oficjalnie przekazano również odpowiedzialność, za przygotowanie kolejnej konferencji, która odbędzie się jesienią przyszłego roku w Peru — czytamy.