Charakter obecnych konfliktów zbrojnych zmienia się w bardzo szybkim tempie, dlatego niezwykle istotne jest wyciąganie odpowiednich wniosków oraz wdrażanie ich, aby być przygotowanym na wyzwania współczesności.Z tego względu coraz ważniejsze staje się w wojsku wszechstronne wyszkolenie żołnierzy, duże nasycenie nowoczesnym uzbrojeniem i sprzętem, a także wysoka mobilność pododdziałów. Powyższe czynniki powodują, iż szkolenie realizowane na przełomie września i października br. przez żołnierzy 3. Batalionu piechoty zmotoryzowanej było niezwykle dynamiczne, gdyż strzelania bojowe oraz działania taktyczne przeprowadzono na obiektach szkoleniowych Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka, Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn i Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko — podaje oficjalny portal 12. BZ.

Głównymi zamierzeniami zrealizowanego szkolenia było: przeprowadzenie strzelań bojowych, przygotowanie żołnierzy do dyżuru w ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej, sprawdzenie interoperacyjności, a także planowanie i realizacja procesu zabezpieczenia logistycznego — czytamy. 

Z tych przyczyn wspomniane szkolenie było adekwatnym sprawdzianem dla pododdziałów 3. Batalionu w wykonywaniu skomplikowanym zadań w zróżnicowanym terenie i warunkach pogodowych, a w szczególności dla 2. kompanii piechoty zmotoryzowanej, przygotowującej się 
do przyszłorocznego dyżuru GB UE — informuje Błękitna Brygada.