Samorząd Torzymia uzyskał ponad 4,1 mln zł wsparcia na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Torzymiu. Wartość inwestycji to ponad 8,2 mln zł. Jej zakończenie planowane jest na koniec 2019 r.

Z kolei gmina Żary przy wsparciu unijnym w wysokości ponad 1,3 mln zł zrealizuje pierwszy etap projektu pn. „Rowerem do pracy i szkoły w Żarach”.

Zadanie będzie kosztowało prawie 4,9 mln zł i obejmie budowę ścieżek rowerowych w Żarach i pobliskim Grabiku. Te mają stanowić spójną całość wraz z istniejącymi już ścieżkami na terenie miasta i w jego sąsiedztwie. Zakończenie prac ma nastąpić do końca 2020 r.