Chodzi o wypracowanie szczegółowych rozwiązań, które będą mogły być stosowane w nauczaniu takich zawodów, jak: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń.

"W programie wezmą udział trzy radomskie szkoły zawodowe, które będą kształcić młodzież we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu i z pracodawcami" – poinformował wiceprezydent Radomia Karol Semik.

Uczniowie podczas praktyk, wizyt w firmach i w instytutach badawczych poznają nowe techniki i technologie stosowane w wybranych zawodach. Część zajęć będzie się odbywać w laboratoriach Wydziału Mechanicznego UTH. Na lekcje do szkół będą także przychodzić z wykładowcy w radomskiej uczelni. W ramach projektu szkolne warsztaty zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt.

Nauczyciele szkół zawodowych wezmą udział w kursach i studiach podyplomowych, dzięki którym wypracowany model kształcenia będzie mógł być kontynuowany w kolejnych latach.

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2019 r. do końca 2020 roku. Zostanie w całości sfinansowany w ramach programu operacyjnego "Wiedza, edukacja, rozwój". Miasto otrzyma z unijnych funduszy prawie 1,6 mln zł.