Na stronie internetowej urzędu opublikowano główne założenia projektu realizowanego w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Projekt zakłada powstanie wykazu minimum 100 miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne lub osoby szczególnie zasłużone, ważne ze względu na krzewienie pamięci i wzmacnianie tożsamości narodowej mieszkańców regionu. W ramach propozycji mogą być uwzględnione m.in. miejsca potyczek i bitew, mogiły żołnierskie, miejsca pobytu zasłużonych dla sprawy polskiej osób. W wyniku realizacji projektu powstanie baza danych, która zostanie przekazana do szkół, grup i lokalnych stowarzyszeń.

W ramach projektu zostaną opisane zarówno miejsca już funkcjonujące w świadomości mieszkańców regionu, ale także te nieznane. W tym celu zostanie przeprowadzony konkurs, w którym mieszkańcy województwa opolskiego będą zgłaszali znane sobie miejsca, wydarzenia lub osoby, jako propozycje do upamiętnienia. Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziano nagrody.

Wybrane miejsca zostaną podzielone na trzy obszary (ścieżki) tematyczne: Powstania Śląskie, Żołnierze Wyklęci, Polski Śląsk i oznaczone w terenie za pomocą tablic edukacyjno-informacyjnych, na których będzie zamieszczony odnośnik do przygotowanego portalu internetowego, zawierającego pełne informacje o upamiętnianych osobach lub wydarzeniach. Projekt zwieńczy test wiedzy z nagrodami.

Informacje szczegółowe można uzyskać na stronie internetowej sciezkipamieci.pl.