Andrzej Sotkowski jest architektem, absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W latach 2002-2010 pełnił on funkcję przewodniczącego Pomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP w Gdańsku. Efekty jego pracy można podziwiać między innymi przy ulicy Stągiewnej w Gdańsku (był współautorem projektu budowy 42 kamienic, za co został odznaczony Medalem 1000-lecia Miasta Gdańska za przywrócenie piękna historycznego), wewnątrz gmachu Poczty Głównej przy ul. Długiej oraz przy ulicy Subisława (budynek NBP).