- Proponujemy, by samorządy skorzystały z możliwości, jakie daje ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i udzielały bonifikat

- powiedział w czwartek na konferencji wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Jak dodał, na sprawne przekształcenia zabezpieczono rocznie 120 mln zł.

Jak mówił Soboń, w ustawie - która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. - "przygotowaliśmy regulację, która rozwiązuje problem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi".

- Rozpoczynamy ogólnopolskie konferencje #GruntToWlasność z kandydatami PiS, którzy publiczne zadeklarują, że gdy wygrają wybory do samorządu natychmiast, zgodnie z decyzją rządu, rozpoczną oddawanie Polakom ich własności. Za PO wyrzucano na bruk. My oddajemy ludziom własność

 - napisał na Twitterze Tomasz Poręba.

Blisko 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a ok. 500 tys. na gruntach Skarbu Państwa.


Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów umożliwi ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od wydania. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Obowiązek wniesienia opłaty obciąża każdorazowo właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty.