Strategiczne zadanie minerów z 8. Flotylli

Wczoraj rozpoczęła się faza bojowa operacji neutralizacji morskich min dennych typu GC, znalezionych w pobliżu portu w Gdyni. Miny stanowią pozostałość po II wojnie światowej. Operację prowadzą marynarze i nurkowie-minerzy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

mat. 8. FOW / http://8fow.wp.mil.pl/pl/12_350.html

Do akcji zaangażowano załogi niszczyciela min ORP Czajka, trałowca ORP Gopło, oraz żołnierzy Grupy Nurków Minerów z 13. Dywizjonu Trałowców. Działania Marynarki Wojennej RP realizowane są we współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni, Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, jednostkami pływającymi UM oraz funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej z całego Trójmiasta. 

Nurkowie-minerzy z GNM każdą ze znalezionych min zamocują do stropów i za pomocą zbiornika wypornościowego uniosą ok. 2 m nad dno. Miny zostaną przeholowane w toni wodnej do miejsca niszczenia, wyznaczonego przez Urząd Morski, o głębokości zbliżonej do tej, na której dotychczas zalegały. Po posadzeniu każdej z min na dnie, ich ładunki zostaną wypalone za pomocą modułowego systemu ładunku kumulacyjnego "Pluton". Wariantem zapasowym, w przypadku niewypalenia ładunku, jest neutralizacja min za pomocą ładunków wybuchowych. W celu minimalizacji ewentualnych skutków wybuchów na środowisko, w trakcie trwania akcji przeprowadzone zostanie płoszenie ssaków morskich i ptaków przy pomocy mikro ładunków, szybkich łodzi motorowych oraz stacji hydrolokacyjnych z okrętów — czytamy na portalu 8. FOW.

Z uwagi na dużą masę ładunków wybuchowych oraz duży promień rażenia, konieczne jest zamknięcie trójmiejskich plaż i wprowadzenie zakazu wchodzenia ludzi do wody. 

Akcja neutralizacji min planowana jest w dniach 11-13 października. W razie niesprzyjających warunków hydrometeorologicznych może zostać przedłużona o kolejne dni — podaje 8. Flotylla.

 

Źródło: 8. FOW

#miny #Bałtyk #akcja minerska #Gdynia #marynarka wojenna #neutralizacja

iggys
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo