Dzięki podpisanym w Opolu umowom do szpitali w Nysie, Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich i w Opolu trafi sprzęt przeznaczony dla szpitalnych oddziałów ratunkowe na opiekę nad dziećmi. Wiceminister Szczurek-Żelazko powiedziała, że resortowi chodzi przede wszystkim o wyrównanie standardów w procedurach ratowniczych stosowanych przez SOR-y wobec najmłodszych pacjentów.

Staramy się wszystkie środki w dyspozycji Ministra Zdrowia racjonalnie wykorzystywać, organizować dodatkowe nabory. Dzisiejsze podpisanie umów świadczy o tym, że dążymy do pełnego zabezpieczenia zdrowia i życia dzieci

– mówiła podczas uroczystości wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

Dofinansowanie opolskich SOR-ów pochodzi z pieniędzy unijnych dla projektów "Wspieramy szpitalne oddziały ratunkowe" i "Wsparcie na starcie". W sumie ministerstwo przekaże na projekty realizowane w województwie opolskim 2,7 mln złotych.

Biuro prasowe ministerstwa poinformowało, że resort podpisał blisko 550 umów z korzystającymi z pieniędzy unijnych. Dzięki nim w kraju realizowane są projekty o łącznej wartości przekraczającej 3 miliardy złotych.