Jak poinformował dziś Fundusz, w końcu września ponad 5,6-hektarowy teren przy ul. Wiolinowej, zarządzany wcześniej przez częstochowski samorząd, został przekazany do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Również we wrześniu wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia, co jest jednym z etapów otwierających drogę do jego realizacji. Obecnie inwestor czeka na decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Łącznie, w kilku etapach, ma powstać 616 mieszkań w ośmiu czterokondygnacyjnych, podpiwniczonych budynkach, a także place zabaw, miejsca rekreacji, tereny zielone i parkingi. Osiedle ma być podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego osiedla są już dwa wielorodzinne budynki, nie ma więc przeszkód, by decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu była pozytywna dla inwestora. Koncepcję poparła już Rada Dzielnicy.

Fundusz przygotowuje też finansowanie inwestycji, w ramach którego podpisano list intencyjny z BGK Nieruchomości, dotyczący współpracy przy realizacji programu Mieszkanie Plus.

Mieszkanie plus to zbiór działań zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału. W ramach programu utworzono także Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju, którego aktywami zarządza BGK Nieruchomości.

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe – zarówno w małych, jak i dużych miastach. Obecnie Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które łącznie umożliwiają budowę ponad 100 tys. mieszkań o łącznej wartości ponad 20 mld zł.