Podczas konferencji prasowej w Kielcach Rafalska zaznaczyła, że po trzech latach rządów PiS przyszedł czas na podsumowanie wpływu programów społecznych na poszczególne regiony.

Podkreśliła, że według szacunkowych danych, z programu "Dobry start" w skali całego kraju skorzystało ponad 4 mln dzieci. W woj. świętokrzyskim świadczeniem objętych było blisko 142 tys. dzieci, a na ten cel w regionie przeznaczono ponad 44 mln zł.

Rafalska dodała, że ponad 64 proc. wniosków złożonych zostało przez internet.

Można rodzinom pogratulować, że z tego sposobu składania wniosków skorzystały, bo mogłoby się wydawać, że region charakterystyczny, z wyższym bezrobociem, z wyższą skalą ubóstwa może akurat w tych nowoczesnych sposobach wniosków zostawać w tyle, a tu się okazuje, że jednak nie

– mówiła minister.

Z programu "Rodzina 500 plus" korzysta w regionie ponad 120 tys. dzieci, a na ten cel przekazano 426,7 mln zł.

- Świętokrzyskie jest dobrym przykładem, gdzie mimo ustawowych terminów nie czeka się na wyczerpanie całości tego terminu, tylko dokonuje się szybciej wypłaty – powiedziała Rafalska.

Podkreśliła, że oprócz sztandarowych programów adresowanych bezpośrednio do rodzin są także programy, które istotnie wspierają samorządy w realizacji ich zadań własnych. W regionie z programu "Maluch plus", w ramach którego jednostka terytorialna, osoby fizyczne bądź organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie na utworzenie i utrzymanie miejsc w żłobkach, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, korzysta 105 placówek.

Ten program dość dobrze funkcjonuje w naszym województwie, w tych gminach, które o ten program zadbały. Natomiast jest wiele miejsc, białych plam i są takie rady, które twierdzą, że nie ma takiej potrzeby

– powiedziała wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, podając przykład jednej z gmin, gdzie wójt złożył wniosek w programie "Maluch plus", natomiast radni go nie przegłosowali.

Z danych ministerstwa wynika, że w woj. świętokrzyskim poziom skrajnego ubóstwa w ubiegłym roku wyniósł 5,5 proc. i był ponad dwukrotnie niższy niż w 2015 r. W przeciągu ostatnich trzech lat spadła także stopa bezrobocia – z 12,7 proc. do 8,2 proc.