Przedsięwzięcie realizują wspólnie Komenda Miejska Policji w Kielcach i Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "Passa" z Kielc

Jak mówiła podczas konferencji prasowej koordynator projektu, prezes stowarzyszania "Passa" Katarzyna Banasik, w przedsięwzięciu będzie mogło wziąć udział 11 kieleckich szkół, a warsztaty, które potrwają do końca roku, obejmą ok. 10 tys. osób.

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, podinsp. Aneta Litwin poinformowała, że prelekcje i warsztaty skierowane do uczniów będą dotyczyły głównie cyberprzestępczości i odpowiedzialności karnej.

Zajęcia poświęcone bezpieczeństwu, skierowane będą także do rodziców uczniów i do kadry szkół, a w placówkach będzie można skorzystać z konsultacji psychologa. W ramach projektu zorganizowane zostaną także: multimedialne konkursy dla uczniów, przeprowadzone będą symulacje ewakuacji szkół. Placówki otrzymają profesjonalne torby medyczne wraz z wyposażeniem oraz kilka tysięcy elementów odblaskowych. Powstaną też filmy dotyczące cyberbezpieczeństwa i zagrożeń, jakie niosą dopalacze. Zorganizowane zostaną także warsztaty z samoobrony dla kobiet.

Do projektu przystąpiło kieleckie I Liceum Ogólnokształcące. Dyrektor placówki Waldemar Pukalski ocenił, że obecnie uczniowie mają niewiele godzin przedmiotu "edukacja dla bezpieczeństwa", dlatego udział w dodatkowych zajęciach podejmujących podobną tematykę jest istotny.

- Ta problematyka jest tak samo ważna, jak wychowanie fizyczne, dlatego bo młodzi ludzie nie potrafią dbać o swoje bezpieczeństwo. Z badań Instytutu Matki i Dziecka wynika, że najwięcej wypadków mamy w szkołach podstawowych, przedszkolach, ale są to wypadki mało urazowe. Natomiast im starsza młodzież, ma większe możliwości intelektualne, świetnie funkcjonuje społecznie, ale nie potrafi dbać o swoje bezpieczeństwo. W kategorii powyżej 15 lat mamy mniej wypadków niż w podstawówkach, ale są coraz bardziej urazowe i śmiertelne - analizował.

Projekt "Akademia bezpieczeństwa - edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych w Kielcach" jest współfinansowany z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka.

Partnerami projektu są: Komenda Miejska i Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach i Europejskie Centrum Bezpieczeństwa.

Ubiegłoroczna edycja przedsięwzięcia była skierowana do uczniów kieleckich szkół podstawowych. Obejmowała m.in. zajęcia dla dzieci z bezpieczeństwa ruchu drogowego i konsekwencji stosowania przemocy. Natomiast rodzice brali udział w warsztatach z zakresu cyberprzemocy i profilaktyki uzależnień, a nauczyciele mieli zajęcia z procedur działania w sytuacji zagrożenia. Kobiety i seniorzy mogli brać udział w warsztatach samoobrony. W programie wzięło udział ok. 10 tys. osób.