Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podpisał w Olsztynie w poniedziałek z dyrektorami placówek umowy o dofinansowaniu zakupu sprzętu w ramach inicjatywy "Wspieramy Szpitalne Oddziały Ratunkowe".

"Z puli Ministerstwa Zdrowia z największego programu Infrastruktura i Środowisko pieniądze trafiają najczęściej do największych miast i do oddziałów specjalistycznych: do ratownictwa medycznego oraz na infrastrukturę ponadregionalną do bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego"- powiedział wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

Wyjaśnił, że obecnie resort zdrowia umożliwił dofinansowanie zakupu sprzętu na wyposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych. Jak mówił, nie są to umowy na pełne wyposażenie SOR-ów ale pewne uzupełnienie ich w niezbędną aparaturę.

"Kwoty po 400 tys. zł nie są może wysokie, ale w przypadku, gdy dyrektorzy szpitalu prowadzą rachunek opłacalności, to okazuje się, że te kwoty mogą umożliwić zakup uzupełniającego sprzętu. Jeśli większość pacjentów na SOR-ach stanowią dorośli pacjenci, to w placówkach kupuje się sprzęt dla nich, a na zakup specyficznej aparatury dla dzieci może zabraknąć pieniędzy"

- wyjaśnił. Dodał, że podpisane w poniedziałek umowy pozwolą na zakup sprzętu diagnostycznego dla najmłodszych pacjentów.

Dzięki unijnym pieniądzom z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza Edukacja Rozwój możliwe jest wyposażenie infrastruktury ratownictwa medycznego w tym centrów urazowych, szpitalnych oddziałów ratunkowych, bazy medycznej na oddziałach specjalistycznych takich jak ginekologia, noenatologia, pediatria, kardiologia, onkologia czy psychiatria.

Finansowane jest także kształcenie kadr medycznych, działalność dziennych domów opieki medycznej oraz centrów symulacji medycznnej.