Manewry rozpoczęły się poniedziałek, 1 października. Do uczestniczących w ćwiczeniu sił 3. Flotylli Okrętów należały m.in. jednostki bojowe: okręt rakietowy ORP Grom, korweta zwalczania okrętów podwodnych ORP Kaszub i okręt podwodny ORP Sęp. Ich działalność zabezpieczały okręty: ratownicze ORP Lech i ORP Macko, rozpoznania radioelektronicznego ORP Nawigator, zbiornikowiec ORP Bałtyk oraz holowniki H-7 i H-8. W manewrach zaangażowane były także siły Komendy Portu Wojennego Gdynia, 43. Batalionu Saperów z Rozewia, 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego z Ustki oraz Morskiej Jednostki Rakietowej z Siemirowic — informuje oficjalny portal 3. FOkr. 

Scenariusz ćwiczeń Ostrobok zakładał, że oprócz zadań specjalistycznych załogi okrętów realizowały zadania związane z walką o żywotność okrętu, w tym walkę z pożarem oraz z przebiciem, a także wzajemnie udzielanie pomocy w usuwaniu uszkodzeń i awarii okrętowych. Ćwiczenie to stanowiło podsumowanie całego roku szkolenia i było sprawdzianem wyszkolenia sił Marynarki Wojennej w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu — czytamy.