Jak podaje oficjalny portal DO RSZ, celem synchronizacji było sprawdzenie rozumienia roli i zadań jednostek podczas ćwiczenia wynikających ze scenariusza i planu przeprowadzenia ćwiczenia. W trakcie jej trwania dokonano koordynacji działania zaangażowanych sił w poszczególnych epizodach ćwiczenia. Kierownikowi Ćwiczenia zaprezentowano m.in. proces napływu i rozmieszczenia jednostek do rejonu ćwiczeń, realizacje zadań w ramach etapu ćwiczenia z wojskami (LIVEX), przyjęcie ugrupowania do części ćwiczenia dowódczo - sztabowego (CPX) oraz  powrót do miejsc stałej dyslokacji po zakończeniu ćwiczenia.

Po raz pierwszy w SZ RP przeprowadzono synchronizację z wykorzystaniem systemu wsparcia planowania działań kanadyjskiej firmy TACTERIS MAESTRO SOFTWARE. Wykorzystanie systemu pozwoliło na zobrazowanie sytuacji taktycznej w poszczególnych lokalizacjach w domenach lądowej, powietrznej i morskiej w połączeniu z przedsięwzięciami zabezpieczenia logistycznego działań — podaje DO RSZ.

Uczestnikami synchronizacji byli oficerowie Dowództwa Operacyjnego RSZ i jednostek podległych,   Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ oraz przedstawiciele jednostek wojskowych i instytucji biorący udział w ćwiczeniu i zabezpieczających jego przeprowadzenie — czytamy.

ANAKONDA-18 to największe, cykliczne (realizowane co 2 lata od 2006 r.) ćwiczenie Sił Zbrojnych RP o połączonym charakterze, prowadzone w układzie międzynarodowym. Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w dwóch fazach: ćwiczenie z wojskami (LIVEX) oraz ćwiczenie wspomagane komputerowo (CPX). LIVEX odbędzie się w dniach 7-16 listopada 2018 roku, a CPX od 26 listopada do 6 grudnia i zostanie zorganizowane na poligonach wojskowych kraju oraz w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i na akwenie Morza Bałtyckiego.