Richard Quest spytał premiera o kwestię rządów prawa, z czym według niego „Polska ma bardzo poważne kłopoty w UE”.

- Niektórzy ludzie myślą, że tak właśnie jest. To nie jest kwestia opinii, tylko faktów, chodzi o artykuł 7. traktatu o Unii Europejskiej. Wiele krajów Europy Zachodniej, które nie przeszły czasów komunizmu i okresu postkomunistycznego, nie rozumie tych specyficznych i odmiennych zjawisk, które mają miejsce w środkowej części Europy: w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii, Bułgarii, na Litwie, Łotwie i w innych krajach. (...) Polska jest bardzo proeuropejska, ale trochę sceptyczna wobec Brukseli - powiedział premier Morawiecki.