Przez cztery dni, 2-5  października, żołnierze dowództwa 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz grupy operacyjne jednostek wchodzących  w skład „Dwunastki” oraz 18. Pułku rozpoznawczego z Białegostoku doskonalą swoje umiejętności podczas treningu sztabowego pk. „REGA – 18”. Trening realizowany jest na stanowisku dowodzenia rozwiniętym na bazie infrastruktury brygadowej — podaje oficjalny portal 12. DZ.

Biorą w nim udział osoby funkcyjne Stanowiska Dowodzenia Dywizji oraz zaproszeni żołnierze słowackiej armii z Dowództwa Wojsk Lądowych i 2. Brygady Zmechanizowanej w Prešov. Tematem treningu jest prowadzenie sojuszniczej operacji obronnej i zabezpieczenie swobody manewru we współdziałaniu z organami administracji publicznej. Razem ze sztabem zajęcia zintegrowane realizuje 12. Batalion dowodzenia Ułanów Podolskich — czytamy.

Choć głównymi ćwiczącymi byli oficerowie i podoficerowie pracujący w sztabie, ogromne wyzwanie podjęli żołnierze 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich ze Szczecina. To oni rozwijali i ochraniali stanowisko dowodzenia — informuje portal 12. Dywizji Zmechanizowanej.