Głównym tematem wtorkowych zajęć było wykonanie ćwiczeń przygotowawczych do strzelania, jak również strzelań bojowych i sytuacyjnych. Zajęcia ze szkolenia ogniowego połączone były ze sprawdzeniem szczelności i dopasowania masek przeciwgazowych w atmosferze skażonej środkiem testującym, jakim była chloropikryna — informuje oficjalny portal CPdMZ.

Swoje umiejętności mogli sprawdzić żołnierze przygotowujący się do wyjazdu na misję w Kosowie w ramach XXXIX zmiany, a także żołnierze wchodzący w skład Grupy Bojowej Unii Europejskiej — czytamy.

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych żołnierze osiągnęli wysokie wyniki.