W spotkaniu uczestniczyło ośmiu oficerów z Węgier, Czech i Słowacji oraz oficerowie ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz kadra 10 Brygady Logistycznej. Gospodarzem spotkania był dowódca 10. Brygady Logistycznej płk Szymon Lepiarz — podaje oficjalny Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 

Celem wizyty było opracowanie harmonogramu przygotowania Dowództwa Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego (ang. Joint Logistic Support Group – JLSG), w tym treningów, ćwiczeń oraz warsztatów, które będą niezbędne w procesie zgrywania międzynarodowego personelu oraz doprecyzowanie obsady etatowej Dowództwa JLSG. Efektem spotkania było określenie formalnych wymagań na poszczególnych stanowiskach służbowych, a także uszczegółowienie odpowiedzialności narodowej za poszczególne obszary robocze. Wypracowane wnioski i propozycje zostały przesłane do państw Grupy Wyszehradzkiej, gdzie będą poddane analizie na wyższych szczeblach dowodzenia — czytamy.

Połączona Grupa Wsparcia Logistycznego (ang. Joint Logistic Support Group – JSLG) to sojusznicza struktura powołana do kierowania i koordynacji logistyki w czasie działań bojowych. Jej głównym zadaniem jest zabezpieczenie logistyczne komponentów: lądowego, morskiego, powietrznego oraz wojsk specjalnych, wykonujących zadania w ramach wielonarodowej połączonej operacji wojskowej — wyjaśnia IWSZ.