- W naszej pracy niejednokrotnie spotykamy się z dziećmi mającymi poważne trudności z komunikacją. Zbyt wczesny kontakt z urządzeniami elektronicznymi, takimi jak smartfony, tablety, komputery, telewizory, ma bardzo niekorzystny wpływ na rozwój komunikacji werbalnej. Jest duża grupa pacjentów, którzy zastępują komunikację z ludźmi kontaktem ze sprzętem elektronicznym, a to z kolei wpływa na zaburzenia rozwoju mowy - podkreśla w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" Anna Woźniakowska, dyrektor Poradni Logopedycznej LOGANN, specjalista zaburzeń mowy, neurologopeda, terapeuta mowy.

Jak dodaje, profilaktyka logopedyczna polega na eliminacji kontaktu z urządzeniami elektronicznymi. "Wielu rodziców popełnia błąd polegający na tym, że organizując czas wolny dla siebie, daje dzieciom możliwość niekontrolowanego spędzania czasu przed ekranami, np. oglądania bajek" - zauważa Woźniakowska.

Skutki są realne i niepokoją lekarzy: coraz więcej trzylatków jest kierowanych na konsultacje logopedyczne.