Konferencja towarzyszyła inauguracji trzeciej edycji projektu "Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy", który będzie prowadzony w szkołach województwa przez następne cztery lata. Dyrektor Regionalnego Zespołu Wsparcia Placówek Edukacji (RZPWE) Lesław Tomczak powiedział, że opolskie rozwiązania zostały zauważone poza granicami regionu.

W czerwcu, gdy podsumowywaliśmy poprzednią edycję tego projektu, dotarła do nas informacja, że został on oceniony jako najlepszy projekt w kraju dla szkolnictwa zawodowego i ma szansę zostać doceniony jako jedna z najlepszych praktyk w Europie. Z tym większą energią zabieramy się zatem za realizację kolejnej edycji projektu, który otrzymał w ocenie ekspertów również największą liczbę punktów

– zapewnił Tomczak.

W ramach kolejnej edycji planowane jest m.in. doposażenie pracowni szkolnych, organizacja staży i specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów oraz wyjazdów młodzieży na targi branżowe. Dodatkowo organizatorzy chcą przygotować pięć tysięcy staży zawodowych dla uczniów w najlepszych firmach regionu.

Do trzeciej edycji projektu przystąpią wszystkie szkoły zawodowe i techniczne w województwie. Na jej realizację przeznaczono 36,9 mln zł. Z tej kwoty np. na modernizację 51 pracowni warsztatowych w opolskich szkołach przeznaczono ponad 4 mln zł, na sfinansowanie specjalistycznych kursów zawodowych dla 3 tys. uczniów ponad 4,3 mln zł, na 5 tys. praktyk i staży – 14,5 mln zł, a na atrakcyjne stypendia dla najlepszych uczniów – 5 mln zł.

Poza tym w ramach projektu wspierane i realizowane będą np. kursy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, studia podyplomowe i kursy nadające uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych, pozaszkolne formy kształcenia zawodowego, np. w laboratorium RZPWE czy w ramach wyjazdów na targi branżowe. Planowane jest też wsparcie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym m.in. utworzenie 51 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SZPiK), powstanie wojewódzkiej sieci doradców edukacyjno-zawodowych, warsztaty dla doradców zawodowych czy studia podyplomowe nadające uprawnienia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Katarzyna Kownacka z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki poinformowała, że w pierwszej edycji projektu, która trwała od sierpnia 2013 do grudnia 2015, wzięło udział 7 tys. uczniów. 1,5 tys. z nich podniosło kwalifikacje zawodowe i tyle samo wzięło udział w stażach i praktykach, a 55 szkół wyposażonych zostało w nowoczesne pracownie

W drugiej edycji projektu, zakończonej w czerwcu, wzięło udział 20 szkół zawodowych i technicznych z regionu. Jej koszt wyniósł nieco ponad 8,8 mln zł. Doposażone zostały pracownie szkolne, ponad 600 uczniów odbyło staże i praktyki, a ponad 800 przeszło specjalistyczne, często drogie szkolenia np. z zakresu specjalistycznego lutowania, spawania czy grafiki. Odbyło się także wiele warsztatów, staże dla nauczycieli, obozy naukowe, wyjazdy na targi, oraz powstały trzy klasy patronackie.