- Właśnie weszła w życie Konstytucja dla Nauki – ustawa, która bardzo głęboko zmieni i poprawi sposób funkcjonowania polskich uczelni. Ale od początku nasz rząd mówił jasno, że mamy świadomość, że jeżeli reforma ma się powieść, to musi jej towarzyszyć zwiększenie poziomu finasowania uczelni

 - powiedział Gowin podczas konferencji swojego ugrupowania Porozumienie, która odbyła się dziś na Politechnice Łódzkiej.

Poinformował, że w przyszłym roku budżet przewiduje 1,35 mld zł więcej na naukę i szkolnictwo wyższe, a dodatkowo rząd przekaże uczelniom publicznym obligacje Skarbu Państwa w łącznej wysokości 3 mld zł. Gowin zapowiedział, że z tej puli do Łodzi Akademickiej trafi 120,5 mln zł.

Jak wyjaśnił szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego są to pieniądze, które mają zostać przeznaczone na inwestycje i rozwój uczelni publicznych. Przekazana kwota zostanie rozdzielona na poszczególne szkoły wyższe w zależności od ich wielkości i potencjału. Uniwersytet Medyczny i Politechnika Łódzką mają otrzymać po 39 mln zł, a Uniwersytet Łódzki – 31 mln zł.

- Jestem przekonany, że idea Łodzi Akademickiej, którą tutejsze uczelnie realizują od lat i którą bardzo pięknie wpisały się w Konstytucję dla Nauki, ma szansę zmienić charakter Łodzi. (...) Jestem przekonany, że te 120 mln zł będzie dobrze służyło nie tylko społeczności akademickiej, ale wszystkim mieszkańcom Łodzi

 – przyznał wicepremier.

Gowin przypomniał, że podczas niedzielnego spotkania rektorów szkół polskich w Warszawie zapowiedział wzrost o 7 proc. funduszu wynagrodzeń na uczelniach w przyszłym roku, a w kolejnych latach rząd przewiduje dwie transze podwyżek.

- Ponadto w Konstytucji dla Nauki podnieśliśmy minimalny poziom wynagrodzeń dla pracowników akademickich, co oznacza w przypadku większości adiunktów wzrost wynagrodzeń o ok. 25 proc.

 - dodał minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Przewodniczący Porozumienia w Łodzi Włodzimierz Fisiak zwracał uwagę, że bardzo ważne jest, by środowisko lokalne startujące w wyborach samorządowych miało oparcie w instytucjach rządowych.

- Pan premier Gowin nie tylko często przyjeżdża do Łodzi, ale w istotny sposób wspiera łódzkie środowisko akademickie. To nie jedyna kwota, która trafiła do łódzkich uczelni. Dla nas to niezwykle ważna sprawa, bo jednym z kluczowych programów głoszonych w naszej kampanii jest budowanie Akademickiej Łodzi

 – wskazał.

Dodał, że łódzkie Porozumienie stara się także o rządowe środki na dalszy rozwój działalności edukacyjnej i kulturalnej EC1 Łódź – Miasto Kultury